Dành cho những người yêu Kiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341
Kim Vân Kiều tân truyện là một bản dịch chữ Hán xuất bản năm 1894.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Seri ebooks chủ đề Tâm lý học